ΜΑΘΗΜΑΤΑ

      Ασκήσεις...μαθηματικών,γλώσσας,ιστόριας,γεωγραφίας κ.λ.π.
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα
γλώσσα,μαθηματικά,φυσική,γυμναστική,θρησκευτικά,γεωγραφία
Τρίτη
γλώσσα,γλώσσα,μαθηματικά,μουσική,γαλλικά,αγγλικά,ιστορία
Τετάρτη
γλώσσα,γλώσσα,μαθηματικά,γεωγραφία,αγγλικά,γυμναστική,γαλλικά
Πέμπτη
γλώσσα,γλώσσα,φυσική,θρησκευτικά,ευέλικτη ζώνη,ευέλικτη ζώνη
Παρασκευή
μαθηματικά,ιστορία,φυσική,αγγλικά,ευέλικτη ζώνη,κοινωνική αγωγή 


31/5/11